English | Sign in | Basket

Cymrawd

Lluniwyd y cateogri hwn er mwyn cydnabod y rhai sydd eisoes yn gwneud cyfraniadau sylweddol i gymdeithas sifig yng Nghymru yn eu meysydd arbenigol ac er mwyn cydnabod y rhai sy'n dymuno cyfrannu rhagor at waith yr IWA. 

Pam ddylwn i ddod yn Gymrawd o'r IWA?

  1. Rwyf am gael y diweddaraf ynghylch yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru
  2. Nid oes yr un cylchgrawn arall yn rhoi sylw i gymaint o wahanol faterion â chylchgrawn Agenda yr IWA
  3. Rwy'n gosod gwerth mawr ar y gwaith a wneir gan yr IWA yn cryfhau cymdeithas sifig Cymru
  4. Mae gennyf arbenigedd a allaf ei chynnig i'r IWA, ac i Gymru
  5. Mae'n neilltuol bwysig bod yr IWA yn cynnal ei annibyniaeth.
 MyfyrwyrUnigolionTramorCymrodyrCymrodyr Bywyd
Agenda - copiau printiedig 0 1 1 1 1
Agenda - digidol, yn cynnwys archif Yes Yes Yes Yes Yes
Mynediad am ddim i gyhoeddiadau'r IWA (archif digidol) Yes Yes Yes Yes Yes
Mynediad i'r canghenau rhanbarthol Yes Yes Yes Yes Yes
Prisiau disgownt i gynhadleddau, digwyddiadau a chyhoeddiadau Yes Yes Yes Yes Yes
Mynediad i ddogfennau aelodaeth yn cynnwys cyflywniad ac areithiau Yes Yes Yes Yes Yes
Cydnabyddiaeth ar ein gwefan No No No Yes Yes
Gwahoddiadau i giniawiau Gymrodyr gyda siaradwyr enwog No No No Yes Yes
Cyfleoedd i gyfrannu i'n agenda ymchwil No No No Yes Yes
  £12.00 £45.00 £55.00 £250.00 £1,500.00

Thank you for your interest in the IWA, if you would like to join as a member, please contact Laura Knight on 02920 484 387 or laura@iwa.org.uk