Cymraeg | Sign in | Basket

IWA Cinio Dathlu 25 Mlynedd Gogledd Cymru / 25th Anniversary North Wales Dinner

6th December 2012

7.00pm Gwesty St George, St George’s Hotel, Llandudno

Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, siaradwr gwadd Y Sefydliad Materion Cymreig yng nghinio blynyddol Cangen Gogledd Cymru ar 6 Rhagfyr 2012, yn gyfarwydd iawn â bod yn ddadleuol.  Ar hyn o bryd, mae'n amlwg iawn ar deledu lleol a theledu rhwydwaith wrth drafod materion uno prifysgolion yng Nghymru, a'r canlyniadau TGAU Saesneg. Mae'r ddau yn ymwneud â chwestiynau sylfaenol am berfformiad addysgol, natur y setliad datganoli a'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae hefyd wedi bod yn ddi-flewyn-ar-dafod wrth sôn am safonau yn ein hysgolion. Mae'n argoeli y gallai fod newidiadau sylfaenol i'r system addysg uwch yng Nghymru ac i'r cwricwlwm 14 i 19 oed yng Nghymru.  Gallwch ddisgwyl clywed anerchiad cadarn.

Education Minister Leighton Andrews, the IWA’s guest speaker at the annual dinner of our North Wales Branch on 6th December 2012, is no stranger to controversy.  Currently he is making headlines and appearances on network television on the  issues of university mergers in Wales and the grading of GCSE English results. Both involve fundamental questions about educational performance, the nature of the devolution settlement and the relationship between the Welsh and United Kingdom Governments. He has also been outspoken on standards in our schools. It may presage fundamental changes to the Welsh higher education system and to the 14 to 19 curriculum in Wales.  Expect a robust address.

£39.50 (£34.50 i aelodau IWA / for IWA members)

Tables / bwrdd £375 (£325 i aelodau IWA / for IWA members)

ebost / email emmabrennan@iwa.org.uk

Download the event flyer